De naam VOC

Na de "verankering" van mijn eigen verworven inzichten, realiseerde ik dat ik mijn innerlijke reis als een soort bootreis had ervaren. Een mooie reis met de keuzevrijheid om wel of niet ergens aan land te gaan. De reis was daarbij net zo mooi als het einddoel op zich.
Daarnaast kwamen er vooral kernwaarden bij me op als Vertrouwen, Vriendschap, Veiligheid, Verbinding, Openheid, Onafhankelijkheid, Ondernemerschap, Coaching, Consultancy, Compagnons, Connectie.
De subtiele knipoog naar de oorspronkelijke V.O.C. is daarmee geboren. Waarbij de V.O.C. stond voor ondernemerschap, vriendschap en met vertrouwen koersen naar nieuwe horizons met als doel "rijkdommen" te verwerven. Rijkdommen die ik dan vooral zie als alles wat je rijker maakt; uiteraard inkomsten, maar vooral nieuwe ervaringen, levenslessen en ontmoetingen met interessante mensen.

V.O.C. streeft naar een betere wereld, waarin mensen al hun
natuurlijke talenten en positieve drijfveren inzetten om vanuit vriendschap
en vertrouwen met elkaar een nieuwe toekomst te creëren.

TOP