Samenwerkingen

The True Talent Team

Ik ben Business Partner van The True Talent Team.
TheTrueTalentTeam is betrokken en ondersteunt mij in mijn succes met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van mensen, bedrijfsstructuren, verandering en cultuur. Door permanente scholing en intervisie is dit een waarborg voor kwaliteit.

Coachingsbedrijf

Brengt mensen en organisaties in beweging. Het Coachingsbedrijf helpt bij talent- en teamontwikkeling in organisaties. Het Coachingsbedrijf is het netwerk van en voor analytisch coaches, managers en docenten en biedt opleidingsactiviteiten en begeleiding bij de uitvoering van competentie- en drijfverenmetingen en coaching. Ik werk samen met het Coachingsbedrijf en we hebben ook regelmatig intervisie, waarbij vaak de instrumenten Me. en We.... centraal staan.  

Enneagram Professional Coach

Sinds april 20165 ben ik aangesloten bij het Platform Enneagram Professionals. Het Platform Enneagram Professionals is een Stichting, opgericht op 22 juni 2006 en heeft zich ten doel gesteld. Het stimuleren van professionalisering rondom het Enneagram in coaching, therapie, training en organisatie ontwikkeling. Het bevorderen van de bekendheid van het Enneagram en alles wat daarmee verband houdt of voor verdere verspreiding kan zorgen.

Netwerk Brabant

Als 'sidekick' van Erik en Marieke van Os ben ik gastheer voor Netwerk Brabant in Eindhoven en omgeving. Daarnaast schrijf ik columns in het magazine. Netwerk Brabant is al meer dan 10 jaar uitgever van een zakenmagazine voor de regio Brabant. Netwerk Brabant wordt tweemaandelijks uitgebracht en met een oplage van 7.500 door ruim 30.000 beslissers gelezen. Netwerk Brabant organiseert daarnaast diverse zakelijke evenementen zoals de Mini Netwerk Contactavond en Dé Netwerkdagen om ondernemers in contact te brengen met ondernemers.

Business Open

Op 4 mei 2016 opende Business Open ook een netwerkclub in Eindhoven op De Tongelreep en inmiddels zijn we verhuisd naar Golfbaan Gendersteyn. Ik ben voorzitter van deze Business Open Netwerkclub. Business Open gelooft dat netwerken aangenaam en effectief en effectief moet zijn. De basis van netwerken is het creëren van onderling vertrouwen en kennis van elkaars dienst of product. Business Open biedt ondernemers een platform om elke 14 dagen tijdens een ontbijt of lunch elkaar en elkaar’s bedrijf beter te leren kennen. Deze bijeenkomsten kennen een zeer effectief karakter. Iedere deelnemer krijgt het woord om aan geven wat men doet, wat hen onderscheidt en met welk bedrijf ze graag zaken willen doen. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten al direct zichtbaar. Verdieping van deze contacten vindt plaats tijdens het golfspel of de vele initiatieven die er buiten de netwerkbijeenkomsten om ontplooid worden.

Strategie met Ballen

Ik ben gekwalificeerd partner van Strategie met Ballen. Strategie is een wijze om te kiezen uit alternatieven. Niets meer en niets minder. Een goede strategie bevat een heldere bestemming en een duidelijke route. Met een duidelijk verband tussen je bestemming en je route ben je in staat om onderweg alternatieve wegen te bewandelen om toch op koers te blijven. De methode 'Strategie met ballen' bestaat uit 7 ballen en een touwtje. Wat, wie en waarom geven de bestemming aan. Nu, binnenkort, later en ooit bepalen de route. Het touwtje zorgt voor het verband. Strategie met ballen is een methode voor iedereen. Snel, eenvoudig en uitermate doeltreffend.

PCM Nederland 

Sinds juli dit jaar ben ik ook PCM Coach. PCM staat voor Process Communication Model. Het model is een praktisch instrument om communicatie en motivatie te verbeteren. Iedereen zit anders in elkaar. En voor iedereen werkt iets anders. Door los te komen van je eigen communicatievoorkeuren en aan te sluiten bij die van een ander, komt je boodschap beter over. Motiveer je wezenlijk. reduceer je stress bij jezef en anderen. Zo ontstaat er erkenning, begrip, dynamiek en bereik je samen zoveel meer. (www.processcommunication.nl) 

Works Smart Staffing Solutions

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling en flexibiliseert. De Wet werk en zekerheid vraagt om andere oplossingen die werkgever en werknemer risicoloos aan elkaar verbindt en toch voor zekerheid zorgen. Works biedt slimme personeelsoplossingen voor elke situatie. Works Smart Staffing Solutions gaat flexibel in elke personeelsgedachtengang mee. Tijdelijk en kort personeel nodig? Dan zetten we een medewerker op uitzendbasis in of schakelen een ZZP’er in. Is geschikt personeel in Nederland niet beschikbaar dan kijken we over de grens. Ook omgekeerd trouwens. Ben je tevreden over een medewerker maar wil je nog geen vast contract bieden? Personeel op tijdelijke contractbasis kun je langer aan je binden via detachering. Goed personeel vinden is lastig, zeker als je iemand voor lange tijd nodig hebt, wil je de juiste kandidaat. Wij helpen je met werving en selectie. Kortom, de dynamiek van de personeelsmarkt vraagt als werkgever nogal wat om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden om je personeelsbezetting op meest lucratieve manier in te vullen. Works Smart Staffing Solutions heeft een groot netwerk, de expertise met betrekking tot flexibel personeel en verzorgt desgewenst ook de salarisadministratie. V.O.C. verzorgt talentmetingen in werving- en selectietrajecten voor zowel individuen als voor teams.

V.O.C. streeft naar een betere wereld, waarin mensen al hun
natuurlijke talenten en positieve drijfveren inzetten om vanuit vriendschap
en vertrouwen met elkaar een nieuwe toekomst te creëren.

TOP