Voor teams

Ik creëer samen met jou als ondernemer en jouw medewerkers een cultuur van vertrouwen. Open communicatie maakt elkaar sterker, waardoor het hele team met vertrouwen de nieuwe toekomst in kan gaan. Als de nieuwe koers helder is, begeleid ik jou graag op weg naar jouw doel.

Oude structuren binnen organisaties vervagen. Medewerkers laten zich niet snel meer in een keurslijf dwingen. Een top-down managementstijl werkt niet meer. Medewerkers willen inspraak en sluiten zich graag aan bij bedrijven en organisaties waar ze zichzelf mogen zijn en hun talenten ten volle kunnen en mogen benutten. Het voelen van veiligheid en vertrouwen is belangrijk omdat dan talenten tot wasdom kunnen komen en volledig kunnen worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie. Vanuit een cultuur van vertrouwen wordt de veiligheid gevoeld om jezelf te zijn, te mogen excelleren en jezelf uit te mogen spreken. Binnen een cultuur van vertrouwen durven medewerkers en leidinggevenden elkaar de waarheid te vertellen, die keihard nodig is om binnen de context van gezamenlijke inspanningen en gezamenlijke doelen de concurrentie voor te blijven. Binnen een cultuur van openheid en vertrouwen kennen de medewerkers elkaars talent en durven daarop te vertrouwen.

Ik help je om tot dit vertrouwen te komen.

Hoe?

Vanuit inzicht in de teamleden zelf en het totaal van gezamenlijke inzichten wordt gewerkt aan vertrouwen. Dat vertrouwen is nodig om jezelf en elkaar de waarheid te kunnen en durven vertellen. Van daaruit ontstaat echte betrokkenheid en worden echte afspraken gemaakt. Dan pas wordt helder wie verantwoordelijk is, wat die verantwoordelijkheden zijn en welke bevoegdheden daarbij horen. Daarna kun je gaan werken aan gezamenlijke doelen en resultaat.

V.O.C. streeft naar een betere wereld, waarin mensen al hun
natuurlijke talenten en positieve drijfveren inzetten om vanuit vriendschap
en vertrouwen met elkaar een nieuwe toekomst te creëren.

TOP