Wat? dienstverlening

Individuele Coaching

 • Persoonlijkheidsmeting Me. en terugkoppeling.
 • Maatwerk Coachingstraject.
 • Executive Coaching
 • It's lonely at the top abonnement: periodieke sparringsessie (coaching & advies).
 • 10 uur met ……: intensieve coachingsdag met persoonlijkheidsmeting en concrete handvatten.
 • Enneagramcoaching: 
  • Typebepaling, ontwikkeling en ontplooiing
  • Procesmodel
  • Weg naar Vrijheid
 • Wandelcoaching
 • Me. on the Floor: Belevingscoaching
 • Enneagram on the Floor: Belevingscoaching
 • Systemisch Werken
 • Roos van Leary
 • Process Communication Model (PCM)
 • Innerlijke Familie
 • Strategie met Ballen

 

Compagnon Coaching

Speciaal ontwikkeld voor compagnons. Vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en deze te optimaliseren.

 • Compagnonscan: Samenwerkingsscan en terugkoppeling (individueel en gezamenlijk).
 • It's lonely at the top abonnement: periodieke sparringsessie met beide compagnons (coaching & advies).
 • 10 uur met ……: intensieve coachingsdag met samenwerkingsscan en concrete handvatten.
 • Maatwerktraject: afhankelijk van behoefte of uitkomst van de Compagnonscan kan een aantal sessies ingelast worden om de samenwerking te verbeteren, gezamenlijke (kern-)waarden te vinden, communicatie te verbeteren, etc.  

 

Team Coaching

Vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in de drijfveren van eenieder en elkaar. Vanuit bewustwording ontstaat meer vertrouwen wat als basis dient voor plezierige en succesvolle samenwerking. Start altijd vanuit een SWOT-analyse van het team. Door middel van verschillende teamsessies en gezamenlijke (coachings-)activiteiten creëren we samen succesvolle teams. Daarnaast kunnen we samen koers bepalen naar een nog betere toekomst.

Vormen succesvol team

De SWOT-analyse van een team is ook zeer waardevol bij het vormen van een team of bij het toevoegen of vervangen van een teamlid. Vaak wordt er slechts gezocht naar het ontbrekende puzzelstukje zonder eerst de gehele puzzel in kaart te brengen. Zeer waardevol bij Werving & Selectie en het vormen van Management Teams en Directies.

Advies

Meestal vanuit coaching en in combinatie met het It's lonely at the top abonnement en als onderdeel van de intensieve 10 uur met ……

Missie/Visie/Kernwaarden

Waarom doe je wat je doet? Waarom doet jouw organisatie wat ze doet? Begin met het waarom. Door middel van een aantal intensieve sessies gaan we samen op zoek naar identiteit, kernwaarden, missie, visie en propositie voor de organisatie. Vanuit jouw passie en bezieling als ondernemer.

Strategie

Strategie is een wijze om te kiezen uit alternatieven. Niets meer en niets minder. Een goede strategie bevat een heldere bestemming en een duidelijke route. Met een duidelijk verband tussen je bestemming en je route ben je in staat om onderweg alternatieve wegen te bewandelen om toch op koers te blijven.

De methode 'Strategie met ballen' bestaat uit 7 ballen en een touwtje. Wat, wie en waarom geven de bestemming aan. Nu, binnenkort, later en ooit bepalen de route. Het touwtje zorgt voor het verband. Strategie met ballen is een methode voor iedereen. Snel, eenvoudig en uitermate doeltreffend.

Strategy on the Floor: Vanuit belevingscoaching strategische keuzes maken.

 

Van persoonlijk levensdoel naar zakelijke propositie.

Hoe kom je vanuit je levensdoel naar een zakelijke propositie. Soms is het handig om eerst na te denken over hoe je herinnerd wilt worden op je begrafenis. Wat staat er op je grafsteen? Waar wil je op je sterfdag op terugkijken? Wat wil je dan ‘bereikt’ hebben? Dan is het goed om je kernwaarden te benoemen, bijvoorbeeld 5 waarden van die je iedere dag wilt leven. Een talentscan geeft inzicht in je talent. Vanuit daar kun je een Haiku schrijven, een Japanse dichtvorm om je levensmissie vorm te geven. De Haiku bestaat uit 3 zinnen met respectievelijk 3, 5 en 3 woorden. De Haiku vormt de basis voor een Mission Statement. Jouw zakelijke missie kun je dan vertaling naar een (verkorte) zakelijke propositie en vervolgens kun je daar weer een (nog kortere) slogan uit destilleren. Erg praktisch traject voor starters of ondernemers die hun missie willen herijken.

 

Persoonlijkheidsmeting Me.

De persoonlijkheidsmeting die gebruikt wordt als basis voor de persoonlijke profielen van de individuele medewerkers, maar ook voor de Teamscans heet Me. (MieDot). Wat Me. vooral doet is bewust gekozen competenties koppelen aan onbewuste drijfveren. Talent en competenties worden aan elkaar gekoppeld. V.O.C. kan m.b.v. het instrument meten waar iemands natuurlijke kracht/drijfveren liggen en welke competenties daarbij horen. Er kunnen 4 situaties bestaan. Iemand heeft competenties ontwikkeld in de richting van zijn of haar drijfveren en daar krijg je energie van. Het kan zijn dat je als persoon nog competenties kunt ontwikkelen in de richting die je graag wilt en daar word je als mens ook blij van. Er zijn ook zaken waar je minder energie van krijgt. Als je daarin weinig tot niets ontwikkeld hebt, dan is dat ook OK. Het wordt pas lastig als je vanuit "fragiele" kracht competenties hebt ontwikkeld. Die kosten je namelijk vaak meer energie dan ze je opleveren. Onder druk gaat het hier als eerste wringen. Het belangrijkste verschil met veel assessments is juist die onbewuste keuzes. Het meet naast competenties ook talent en de combinatie daarvan. Je kunt zien wat ontwikkeld talent is en wat ontwikkelbaar talent is. Verder laat Me. zien welk gedrag mensen laten zien onder druk en hoe je daarmee om kunt gaan. Het geeft tevens beeld van wat mensen mogelijk belemmert hun talent te leven. Daarnaast is het een uitstekende basis voor een gedegen SWOT-analyse van het team, die weer kan dienen als 0-meting voor verdere teamontwikkeling. Als laatste is het goed te weten dat Me. ook als basis gebruikt wordt voor vertaalslagen naar Situationeel Leiderschap (zowel  vanuit talent als vanuit fragiele kracht) en naar teamrolmodellen als het Octogram, Belbin, Roos van Leary. Ook bekende testen als DISC, Insights, MBTI, Management Drives, Spiral Dynamics kunnen vertaald worden vanuit Me.De Persoonlijkheidsmeting wordt door de medewerker online uitgevoerd. Hij of zij krijgt daarvoor een link toegestuurd via email naar een nader op te geven emailadres. De link geeft toegang tot de meting. Het invullen van de meting kost 15-20 minuten. De medewerker krijgt daarna een individueel terugkoppelgesprek met V.O.C. wat ongeveer 1,5 uur in beslag neemt. Na dit gesprek ontvangt de medewerker een persoonlijk rapport met daarin het profiel, een leiderschapsrapport en een korte samenvatting (circa 15 pagina’s). 

Workshop Me. on the Floor

Algemene gegevens

Duur: 4 uur

Locatie: Praktijk Lumen, Herenlaan 162, Helmond, ingang Praktijk.

Parkeren: Parkeerplaats hoek Lauwerstraat/Herenlaan in Brandevoort/De Veste.

Kosten: € 89,00 exclusief BTW per deelnemer 

Aantal deelnemers: 6

Kledingadvies: Casual, gemakkelijk, wellicht extra sokken/sloffen, want ik wil je vragen je schoenen uit te doen tijdens de oefening.

Inhoud 

Het meet-instrument Me. (Miedot)   geeft verregaande inzichten in je persoonlijkheid. De meting bestaat uit 2 gedeelten: 8 beelden en 24 teksten.

Voor Me. on the Floor werk ik alleen met de 8 beelden, waar je op kunt gaan staan en de energie van elk van de beelden kunt ervaren. Iedereen komt een keer aan de beurt in een sessie van 20 - 25 minuten. De toeschouwers zal ik vragen mee te observeren en ik geef af en toe ook ruimte om vragen te stellen aan de proefpersoon.  

Me. on the Floor is vooral een eerste kennismaking met het meet-instrument Me.

Voor informatie over de uitgebreide meting en terugkoppeling verwijs ik graag naar www.vertrouwopcompas.nl of www.thetruetalentteam.nl

Spelregels 

De allerbelangrijkste regels hebben vooral te maken met respect voor elkaar: Telefoons uit, stilte, geen verstoringen, laat elkaar in de waarde etc. Geef elkaar de ruimte, veiligheid en het vertrouwen. Sommige vragen kunnen heel persoonlijk zijn en wat er gebeurt tijdens de oefening kan soms ook persoonlijke thema’s raken. Na 17.00 uur is er weer voldoende ruimte de luchtigheid op te zoeken.

What’s in it for you?

Als je een vraag hebt, die je graag beantwoord wilt zien, neem die dan mee naar de Workshop dan gaan we daarmee aan de slag. Ook hier geldt hoe specifieker de vraag, hoe concreter we op zoek kunnen naar antwoorden.

Let wel, omdat het in eerste instantie bedoeld is als een kennismaking, kunnen we niet altijd al te diep op het vraagstuk ingaan.

Mogelijk kun je voor jezelf het volgende uit deze Workshop halen:

 • Antwoorden op persoonlijke vraagstukken
 • Meer zicht op talent en valkuilen
 • Meer begrip voor jezelf en een ander
 • Meer begrip voor je rol binnen een groep

 

Workshop Strategie met Ballen

Algemene gegevens

Duur: 3 uur

Locatie: Afhankelijk van deelnemers

Kosten: € 149,00 exclusief BTW per deelnemer

Aantal deelnemers: 4 - 8

Inhoud 

Als ondernemer en als starter is het belangrijk om de koers en de bestemming van je bedrijf te bepalen. Dat is op zich al moeilijk genoeg. De koers behouden of effectief verleggen lijkt soms helemaal onmogelijk.

Wat je dan nodig hebt is een strategie. Een strategie die helpt alternatieven zichtbaar te maken en waardoor je kunt kiezen uit die alternatieven. Keuzes die ervoor zorgen dat het bedrijf op koers blijft. Of juist nauwkeurig een nieuwe koers gaat volgen. Een strategie stelt je zelfs in staat een nieuwe bestemming te bepalen.

'Strategie met Ballen' is dé workshop waarin je leert je eigen strategie te bepalen en hiervoor doelen te stellen en te plannen. De workshop is er voor alle ondernemers die strategisch willen ondernemen. Deze workshop bestaat uit 1 dagdeel.

Voor meer informatie over de Strategie met Ballen verwijs ik graag naar www.strategiemetballen.nl

Strategie met Ballen voor Ondernemers

De moeder der workshops. De workshop waar het om gaat. 'Strategie met ballen' voor ondernemers. In deze workshop leer je hoe strategie met ballen werkt... voor jou... als ondernemer. Wat betekenen de zeven ballen? Waarom moet er een touwtje door? Alles over de methode komt aan bod. En het onderwerp ben jij. Wat doe je precies met je onderneming? Welke markt past daarbij? En waarom?

De workshop duurt drie uur en bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaan we op zoek naar de match tussen Wat, Wie en Waarom. Deze drie elementen zorgen ervoor dat je iets doet voor een ander waar een ander wat aan heeft. Zodat die ander bij je wilt kopen. In het tweede deel stippelen we de route daar naartoe uit. En in het derde deel rijgen we alle ballen aan het touwtje. Zodat alles een verband heeft en keuzes strategisch worden.

Deze unieke workshop is uitermate geschikt voor ondernemers die een nieuwe bestemming zoeken voor hun bedrijf of een route zoeken naar hun succes. Een workshop voor de zzp-er en de mkb-er. Voor elke ondernemer die strategisch wil ondernemen.

Strategie met Ballen voor (door-)starters

Je eigen onderneming starten begint vaak met een idee. Of een heleboel ideeën. Waarmee je natuurlijk hoopt anderen blij te maken. Het liefst heel veel anderen. Als starter heb je nog heel veel opties. En dat is nou net het probleem. Welke keuzes ga je maken?

In deze workshop leer je niet alleen hoe de methode werkt. We gaan ook de mogelijke bestemmingen van je onderneming bekijken. Waar liggen voor jou de beste kansen? En keuzes maken. Kiezen Wat jij gaat doen, voor Wie en Waarom. Waarom zouden die mensen bij jou willen kopen? Daarna leer je hoe je een route uitstippelt. De workshop duurt 3 uur en je maakt gebruik van de workshop-kit.

Deze geweldige workshop is uitermate geschikt voor starters, die nog niet genoeg richting hebben. Starters met ideeën, wilskracht en lef. Starters die nog twijfelen of ze wel willen starten. Starters die al gestart zijn maar nog steeds in de eerste versnelling zitten. Doorstarters. En voor ondernemers die iets nieuws willen starten. Maar dan strategisch!

Workshop Transformatiespel

Algemene gegevens

Duur: 6 uur

Locatie: Praktijk Lumen, Herenlaan 162, Helmond, ingang Praktijk.

Parkeren: Parkeerplaats hoek Lauwerstraat/Herenlaan in Brandevoort/De Veste.

Kosten: € 199,00 exclusief BTW per deelnemer

Aantal deelnemers: 4

Kledingadvies: Casual, gemakkelijk.

Inhoud 

Spelenderwijs kom jij samen met je medespelers tot bewustwording en inzichten gerelateerd aan je persoonlijke vraagstukken. Een ideale manier om individueel met jezelf aan de slag te gaan, maar zeker ook met elkaar. Samenwerkende partners, compagnons, een directieteam. Voor iedereen geschikt om eens open en onbevangen naar jezelf en naar elkaar te kijken. Met elkaar diepgang bereiken die je zelden meemaakt. Samen werken, samen lachen en misschien soms samen huilen. Het hoort er allemaal bij. Ervaar de kracht van de kwetsbaarheid tijdens dit enerverende spel.

Spelregels 

De allerbelangrijkste regels hebben vooral te maken met respect voor elkaar: Telefoons uit, stilte, geen verstoringen, laat elkaar in de waarde etc. Geef elkaar de ruimte, veiligheid en het vertrouwen. De meeste vragen kunnen heel persoonlijk zijn en wat er gebeurt tijdens het spel kan ook persoonlijke thema’s raken. Na 16.00 uur is er weer voldoende ruimte de luchtigheid op te zoeken.

What’s in it for you?

Als je een vraag hebt, die je graag beantwoord wilt zien, neem die dan mee naar de Workshop dan gaan we daarmee aan de slag. Ook hier geldt hoe specifieker de vraag, hoe concreter we op zoek kunnen naar antwoorden:

 • Antwoorden op persoonlijke vraagstukken
 • Meer zicht op talent en valkuilen
 • Meer begrip voor jezelf en een ander
 • Meer begrip voor je rol binnen een groep
 • Ontwikkeling (empathisch) Leiderschap
 • Actielijst om dadelijk mee aan de slag te gaan
 • Afspraken met jezelf en met elkaar
 • Het begin van een transformatie!

Aanmeldingen: peternouwen@vertrouwopcompas.nl

 

AGENDA

Workshop Me. on the Floor

29 januari 2019

7 mei 2019

27 augustus 2019

5 november 2019

 

Workshop Strategie met Ballen 

19 februari 2019

21 mei 2019

10 september 2019

19 november 2019

 

Aanmeldingen: peternouwen@vertrouwopcompas.nl

V.O.C. streeft naar een betere wereld, waarin mensen al hun
natuurlijke talenten en positieve drijfveren inzetten om vanuit vriendschap
en vertrouwen met elkaar een nieuwe toekomst te creëren.

TOP